Ujście Warty przewodnik po meandrach walorów przyrodniczych Dolnej Warty

70,00

219 w magazynie

Opis

Bogato ilustrowany (zdjęcia – Piotr Chara) przewodnik turystyczny po walorach przyrodniczych regionu: widowiskowych spektaklach związanych z życiem ptaków, okazałych lasach na zboczach Pradoliny, najwyższych wydmach w dolinie Odry, geologiczno-krajobrazowej „perełce” jaką jest rezerwat Długogóry, urwiskach Ostrogu Reitwein oraz po krętych dolinkach uroczych rzek i potoków.

Kategoria:

Indeks: ISBN 978-83-931688-3-5

Więcej informacji

Autor: Piotr Chara | Okładka Twarda | Rozmiar: 23,5cm x 23,5cm | Ilość stron: 129 | Rok wydania: 2014

Spis treści:

WSTĘP
GENEZA KRAJOBRAZU
ZARYS WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH
CO, GDZIE, KIEDY W PTASIM ŚWIECIE "UJŚCIA WARTY"?
FORMY CHRONIONEJ PRZYRODY
SĄSIEDNIE TERENY O WYSOKIEJ WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ
PROPONOWANE TRASY ZWIEDZANIA
BIBLIOGRAFIA

Na zachodniej ścianie Polski istnieje niewielka kraina podbijająca rokrocznie serca setkom turystów. Przez geografów nazwana została Łęgami nad Wartą, przez regionalistów „Błotami Warciańskim” a przez entuzjastów przyrody „Ujściem Warty”. Jest to przestrzeń wyjątkowej urody. Niczym w wielkim teatrze zachodzą tu – odmienne dla każdej pory roku – intrygujące spektakle przyrodnicze. Wystawia je świat dzikiej przyrody na rozległej arenie podmokłych łąk, okresowych rozlewisk i starorzeczy. Rozmiary owej przestrzeni oraz szereg zależności sprawiają, że jej pełny urok nie jest łatwy do samodzielnego odkrywania. Pomocną służyć może niniejsza publikacja.

Przedstawia zarys intrygującej genezy powstania krajobrazu i roli człowieka w ukształtowaniu siedlisk przyrodniczych. Obrazuje najważniejsze walory przyrodnicze i opisuje zależności decydujące o ich występowaniu. W ujęciu geograficznym nie ograniczono się wyłącznie fragmentu dna Pradoliny, z którym tytułowe „Ujście Warty” się kojarzy. Zaprezentowano tu również sąsiednie „perełki” przyrodnicze, rozsiane po okolicy w promieniu ok. 40 km. To ukłon w kierunku turystów wizytujących w tej okolicy dłużej niż kilka dni. Jednak złożony szereg uwarunkowań sprawia, że poznanie pełni uroku tej ziemi to nie tylko kwestia geograficznego dystansu. Aby wizyta w „Ujściu Warty” efektywną była należy poznać dość złożoną mozaikę zależności: pora roku, pora dnia i cykliczne wahania poziomu wody. Od tych czynników zależy bowiem obecność i aktywność najcenniejszego elementu tutejszej przyrody – fauny ptaków. Różnorodność tego świata i towarzyszące mu piękno nie pozostawiają obojętnym nikogo, kto w stosownym miejscu i czasie się tu znajdzie. Dlatego też, opisaniu zależności wpływających na skuteczność obserwacji ptaków, poświęcono znaczną część publikacji. Pomocnym w efektywnym poznawaniu tej ziemi, zwłaszcza turystom nie dysponującym większą ilością wolnego czasu, będzie rozdział „Proponowane trasy zwiedzania”. Opisano tu możliwie szczegółowo trasę rowerową, kajakową i samochodowo – pieszą.

„UJŚCIE WARTY” – Kraina, która rozpościera się na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego, pomiędzy Witnicą i Kostrzynem na północy a Górzycą, Słońskiem, Krzeszycami na południu. To miejsce niezwykle witalnej przyrody, potrafiącej w pełni wykorzystać sprzyjające warunki. Utworzono tu najwyższe formy ochrony przyrody, wyróżniające się wartością na mapie Europy.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca woj. lubuskie
tel.534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

kategorie