Hydroinżynieria Dolnej Warty przewodnik po szlaku zabytków inżynierii wodnej w regionie dolnej Warty

35,00

115 w magazynie

Opis

Jednym z najciekawszych zagadnień związanych z Doliną Dolnej Warty jest próba ujarzmienia żywiołu wód Warty i Odry. Kulminacją były XVIII-wieczne, gigantyczne w swej skali, tzw. „wielkie melioracje”, po których nic nie było jak dawniej. Przewodnik oprowadza czytelnika po najważniejszych elementach infrastruktury hydrologicznej, opisując ich funkcje i znaczenie w układance konstrukcji.

Kategoria:

Indeks: ISBN 978-83-931688-1-1

Więcej informacji

Autor: Fundacja | Okładka Twarda | Rozmiar: 12,1cm x 16,5cm | Ilość stron: 83 | Rok wydania: 2013

Spis treści:

WSTĘP
GENEZA KRAJOBRAZU DOLINY DOLNEJ WARTY
„WIELKIE MELIORACJE” DOLNEJ WARTY
NA TRASIE ŚCIEŻKI „HYDROINŻYNIERIA DOLNEJ WARTY”
-SŁOŃSK
-GŁUCHOWO
-OKSZA
-STUDDZIONKA
-KOŁCZYN
-ŚWIERKOCIN
-PYRZANY
-WITNICA
-CHYRZYNO
POZOSTAŁE WALORY KULTUROWE OKOLIC UJŚCIA WARTY
WYBRANE OBSZARY CHRONIONEJ PRZYRODY
PROPONOWANE FORMY ZWIEDZANIA
BIBLIOGRAFIA

Aby przybliżyć turyście historię zmagań człowieka z żywiołem wód Warty i Odry, przedstawić jej rozległy zakres tematyczny i przestrzenny oraz aby zobrazować ich wpływ na krajobraz doliny utworzono trasę tematyczną pt. „Hydroinżynieria dolnej Warty”. Nie posiada piktogramów, aby z niej skorzystać należy odwiedzić dziesięć punktów przystankowych wyposażonych w tablice informacyjne. Ulokowano je w miejscach, gdzie znajdują się charakterystyczne ślady po „wielkich melioracjach” oraz późniejszych pracach związanych z inżynierią wodną. Przewodnik ułatwi poruszanie się po terenie, uzupełni prezentowaną na tablicach wiedzę oraz zwróci uwagę na inne sąsiednie walory turystyczne. Długość całej trasy, mierzona pomiędzy skrajnymi punktami przystankowymi wynosi około 45 km.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca woj. lubuskie
tel.534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

kategorie